Põletid –  gaas/kergõli

 astmeline (võimsuspiirkond 34 – 1508 kW) moduleeriv (võimsuspiirkond 1163 – 17445 kW)

Põlemisvõimsus, max: kW
Katla kolde vasturõhk: mbar
ökonomaiseri olemasolul liita ökonomaiseri tulepoole vasturõhk, mbar
Katla põlemiskambri pikkus: mm
Katla põlemiskambri läbimõõt: mm
Gaasi rõhk katlamajas: mbar

lisainfo

nimi*

e-mail*

ettevõtte nimi

telefon