Põletid –  gaas/raskeõli

  moduleeriv (võimsuspiirkond 2341 – 17445 kW)

  Põlemisvõimsus, max: kW
  Katla kolde vasturõhk: mbar
  ökonomaiseri olemasolul liita ökonomaiseri tulepoole vasturõhk, mbar
  Katla põlemiskambri pikkus: mm
  Katla põlemiskambri läbimõõt: mm
  Gaasi rõhk katlamajas: mbar

  lisainfo

  nimi*

  e-mail*

  ettevõtte nimi

  telefon