Põletid –  gaas/raskeõli

 moduleeriv (võimsuspiirkond 2341 – 17445 kW)

Põlemisvõimsus, max: kW
Katla kolde vasturõhk: mbar
ökonomaiseri olemasolul liita ökonomaiseri tulepoole vasturõhk, mbar
Katla põlemiskambri pikkus: mm
Katla põlemiskambri läbimõõt: mm
Gaasi rõhk katlamajas: mbar

lisainfo

nimi*

e-mail*

ettevõtte nimi

telefon