Põletid – gaas

  astmeline (võimsuspiirkond 34 – 3488 kW)astmeline LowNOx (võimsuspiirkond 174 – 522 kW)moduleeriv (võimsuspiirkond 93 – 17445 kW)moduleeriv LowNOx (võimsuspiirkond 174 – 1513 kW)

  Põlemisvõimsus, max: kW
  Katla kolde vasturõhk: mbar
  ökonomaiseri olemasolul liita ökonomaiseri tulepoole vasturõhk, mbar
  Katla põlemiskambri pikkus: mm
  Katla põlemiskambri läbimõõt: mm
  Gaasi rõhk katlamajas: mbar

  lisainfo

  nimi*

  e-mail*

  ettevõtte nimi

  telefon