Põletid – gaas

 astmeline (võimsuspiirkond 34 – 3488 kW) astmeline LowNOx (võimsuspiirkond 174 – 522 kW) moduleeriv (võimsuspiirkond 93 – 17445 kW) moduleeriv LowNOx (võimsuspiirkond 174 – 1513 kW)

Põlemisvõimsus, max: kW
Katla kolde vasturõhk: mbar
ökonomaiseri olemasolul liita ökonomaiseri tulepoole vasturõhk, mbar
Katla põlemiskambri pikkus: mm
Katla põlemiskambri läbimõõt: mm
Gaasi rõhk katlamajas: mbar

lisainfo

nimi*

e-mail*

ettevõtte nimi

telefon