Põletid – raskeõli

 astmeline (võimsuspiirkond 91 – 3979 kW) moduleeriv (võimsuspiirkond 796 – 17445 kW)

Põlemisvõimsus, max: kW
Katla kolde vasturõhk: mbar
ökonomaiseri olemasolul liita ökonomaiseri tulepoole vasturõhk, mbar
Katla põlemiskambri pikkus: mm
Katla põlemiskambri läbimõõt: mm

lisainfo

nimi*

e-mail*

ettevõtte nimi

telefon