alamlehepilt_1

Põletid

Kergõlipõletid

Kergõlipõletid

astmelised 36…5220 kW
moduleerivad 592…17445 kW

Masuudipõletid

Raskeõlipõletid

astmelised 91…3979 kW
moduleerivad 796…17445 kW

Gaasipõletid

Gaasipõletid

astmelised 34…3488 kW
lowNOx 174…522 kW
moduleerivad 93…17445 kW
lowNOx 174…1513 kW

Gaas,kergõli kombineeritud põletid

Gaas/kergõli kombineeritud põletid

astmelised 34…1508 kW
moduleerivad 1163…17445 kW

Gaas,kergõli kombineeritud põletid

Gaas/raskeõli kombineeritud põletid

moduleerivad 2341…17445 kW